ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายเตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

01 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายเตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

วันที่ (1 ตุลาคม 2561) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ“Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวพระดำริของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่เป็นประการสำคัญที่สุดในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
สำหรับโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการ และการจัดเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น จริยธรรมและมารยาทในการใช้สื่อโซเชียล การใช้ธุรกรรมออนไลน์ (Internet Banking) การเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์ พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัว
นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังเตรียมจัดกิจกรรมประกวดสื่ออินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล และจัดทำรายการสาระความรู้เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างถูกต้องในยุคปัจจุบัน เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตื่นตัว และสร้างการรับรู้ในเรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ข่าวสารการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.crahdfamily.com

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปริญญา เทศสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี