สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ขอเชิญร่วมทำบุญประมูลเลขสวย หมวดอักษร “กจ” การงานการเงิน เจริญรุ่งเรือง 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

06 ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ขอเชิญร่วมทำบุญประมูลเลขสวย หมวดอักษร “กจ” การงานการเงิน เจริญรุ่งเรือง 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย สำหรับรถเก๋ง รถปิคอัพ 4 ประตู และรถตู้นั่งไม่เกิน 7 คน โดยเปิดทำการประมูลในหมวดอักษร “กจ” จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 ณ โรงแรมเดอะ กรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนี้ จะนำไปใช้รณรงค์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประมูล คือ ได้มีทะเบียนหมายเลขสวย โดยสามารถเลือกหมายเลขที่ชอบมากที่สุด และมีความหมายเป็นสิริมงคล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การค้าขาย และตัวเลขที่เสริมชะตาราศี ยังสร้างความมั่งมี ศรีสุข ให้กับเจ้าของด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ป้ายทะเบียนรถที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนทั่วไป โดยมีลวดลายสีสันงดงาม ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดยโสธร และสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอตามลำดับหมายเลข ซึ่งหมายเลขที่ได้จากการประมูลนั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ เฉพาะของผู้ประมูลได้ สามารถเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทได้ และสามารถซื้อ ขาย โอน เปลี่ยน กรรมสิทธิ์ได้ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ,สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเลิงนกทา และสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอมหาชนะชัย

ศรัสนันท์ สายเชื้อ ภาพ/ข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายวรรณทอง ภูโสภา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร