จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเกษตรกรเริ่มทำนาปีได้ 1 พ.ค.นี้ หลังกรมชลประทานปล่อยน้ำให้ 12 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

30 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเกษตรกรเริ่มทำนาปีได้ 1 พฤษภาคมนี้ หลังกรมชลประทานปล่อยน้ำให้ 12 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ป้องกันผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วม

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ กรมชลประทานจะเริ่มส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเลื่อนเวลาการปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน จากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานและเพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมทุกปี เพราะจะใช้พื้นที่ 12 ทุ่ง เป็นแก้มลิงธรรมชาติชั่วคราว สำหรับพักชะลอน้ำรองรับน้ำหลากหลังเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จช่วงเดือนกันยายน โดยปีที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรเตรียมการเพาะปลูก โดยตรวจสอบสภาพพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและให้สูบน้ำที่จำเป็นต้องใช้ในบางจุดเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพน้ำฝน-น้ำท่า อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย