ชาวนาจังหวัดหนองคาย แย่งลานตากข้าว หลังฝนตก ข้าวเริ่มชื้น

22 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ชาวนาแย่งสถานที่ตากข้าว เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาฝนตก ทำให้ข้าวนาปรังที่เริ่มแก่มีความชื้นสูงและต้นข้าวเริ่มล้ม จนต้องเร่งเก็บเกี่ยวพร้อม ๆ กัน ส่งให้สถานที่เพื่อใช้ตากข้าวไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ขายทันทีหลังเก็บเกี่ยว

จากการที่จังหวัดหนองคาย มาฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ ทำให้ข้าวนาปรังที่เริ่มแก่มีความชื้นจากฝนที่ตกลงมาและต้นข้าวเริ่มล้ม จนต้องเร่งเก็บเกี่ยวพร้อม ๆ กันหลังฉลองประเพณีสงกรานต์ ส่งผลให้สถานที่ที่จะใช้ในการตากข้าวที่เก็บเกี่ยวไม่เพียงพอ ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่จะนำไปตากตามลานวัด สนามกีฬาของโรงเรียนที่ช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ตามถนน และลานกีฬา ในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียง
ลานกีฬาบ้านเบิดใหญ่ ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งเป็นลานคอนกรีต ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวนาจากหลายหมู่บ้านในเขตตำบลวัดธาตุ ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังรวมกว่า 7,000 ไร่ นำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาตากให้แห้งหรือมีความชื้นน้อยก่อนเก็บเข้ายุ้งฉาง ซึ่งข้าวที่นำมาตากส่วนใหญ่จะเป็นข้าวที่เก็บไว้กินและไว้ทำพันธุ์ เป็นข้าวที่แบ่งไว้หลังจากเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีชาวนาที่นำข้าวมาตากที่ลานกีฬาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการแบ่งปันพื้นที่ตากและต้องเข้าคิวเพื่อตากข้าวกัน และต้องลดระยะเวลาตากข้าวให้สั้นลงเหลือเพียงวันเดียวเพื่อให้คนอื่นที่รอคิวอยู่ได้ตากข้าวต่อ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว

ผู้เรียบเรียง : คชพล คชพลายุกต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย