NNT

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเรียน on-site มั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด เพราะยึดมาตรการป้องกันโควิด อย่างเคร่งครัด จนถึงขณะนี้ยังไม่มีบุคลากร หรือนักเรียน ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

10 พ.ย. 2564 l 10:53

            ขณะนี้สถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย ว่า เด็กนักเรียน รวมทั้งบุคลากรการศึกษา จะปลอดภัยจากโควิด-19 หรือไม่ สิ่งสำคัญนั่นก็คือการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด 

            ในเรื่องนี้ นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนฯ เปิดเรียน on-site มั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิดในรูปแบบ sandbox safety zone in school โดย ครู บุคลากรการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ทุกคนต้องแจ้งไทม์ไลน์ให้ชัดเจน หากมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องทำการตรวจ เบื้องต้นด้วย ATK จำนวน 2 ครั้ง อีกทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคนด้วย และก่อนหน้านี้ คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสทุกคน รวมทั้งนักเรียน ที่เข้าหลักเกณฑ์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ทุกเช้าก่อนเข้าเรียน รวมทั้งก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน จะมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนปลอดภัย  

            สำหรับแผนเผชิญเหตุนั้น หากพบว่า ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือนักเรียน ที่มีผลการตรวจว่า เป็นบวก หรือสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แยกออกมาชัดเจน โดยมีอาคารเฉพาะเพื่อรองรับ ก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 

            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนประจำ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 500 คน ได้เปิดเรียน on-site มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดในโรงเรียนติดเชื้อโควิด เพราะทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนทุกคน 


กรกช  ภูมี สวท.อุบลราชธานี

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

รายงาน 10 พ.ย. 64


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี