NNT

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

09 ก.พ. 2563 l 11:10

            นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า โรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ด้อยโอกาส 10 ประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 


            คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเด็กที่มีอายุย่าง 7 ขวบ เกิดปี พ.ศ.2556 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่บริการทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี หรือในจังหวัดอื่นที่ประสบปัญหาไม่สามารถศึกษาในภูมิลำเนาตนเองได้


            สำหรับผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียนนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โทรศัพท์หมายเลข 045-435284เครดิต : กรกช  ภูมี สวท.อุบลฯ  รายงาน 9 ก.พ. 63

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   #NNT  #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี