นายกรัฐมนตรี ไม่ขัดข้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ

31 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 257

นายกรัฐมนตรี ไม่ขัดข้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า รัฐบาลพยายามดำเนินมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ทุกกลุ่ม โดยในส่วนของมาตรการเงินเยียวยา 5 พันบาท นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเยียวยาเท่านั้น ซึ่งอยากให้มองภาพกว้างว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ออกมาแล้วหลายด้าน ทั้งนี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ใน 5 มิติ ประกอบด้วย การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่อง เยียวยาทุกกลุ่ม ชะลอหนี้สินและเข้าถึงแหล่งเงิน และชี้แจงถึงมาตรการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแกร่ง 4 แสนล้านบาท ที่ฝ่ายค้านแสดงความเป็นห่วงนั้น ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีเป็นห่วงยิ่งกว่าฝ่ายค้าน ซึ่งในฐานะผู้รับผิดชอบต้องดูแลให้ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้ดีขึ้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ อีกทั้งยืนยันว่าการใช้จ่ายเงินกู้นั้น มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพราะเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ถือเป็นเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณปกติ และเพื่อโปร่งใสในการดำเนินการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงจัดให้มีเว็บไซต์ติดตามความก้าวหน้า ของแต่ละแผนงานและโครงการ ส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ นั้น นายกรัฐมนตรีไม่ขัดข้อง เพราะเป็นเรื่องที่สภาจะหารือกันต่อไป

นายกรัฐมนตรี ขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจรัฐบาล ยืนยันจะบริหารประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านและรับฟังทุกข้อเสนอแนะ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย