"ตู้ธารน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" หน้า อบจ.อุดรธานี ประชาชนต่อแถวรับสิ่งของคึกคัก ส่วนผู้ให้ก็หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง

22 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 96

            วันนี้ (22 พ.ค. 63) ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คึกคักไปด้วยประชาชนที่เข้าแถวรับสิ่งของ และหยิบจับสิ่งของจาก "ตู้ธารน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" ที่ติดตั้งบริเวณหน้าประตูทางเข้าสำนักงานฯ (ฝั่งตรงข้ามทุ่งศรีเมือง) บนถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 63 เรื่อยมาถึงวันนี้ รวมเป็น 8 วันแล้ว ยังมีประชาชนมารอรับน้ำใจเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ใจบุญก็ทยอยมาเติมเต็มสิ่งของทุกวันเช่นกัน

            ขณะที่นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นายสุชัมบดี ขาวขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นายชาญปัท นูเพ็งฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และผู้อำนวยการกองต่างๆ ร่วมแบ่งปันมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแบ่งปันให้แก่ประชาชนชาวอุดรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

            ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นความเดือดร้อนร้อนของประชาชนชาวอุดรในสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับมีผู้ใจบุญจัดทำ "ตู้แบ่งปันน้ำใจ" ในหลายพื้นที่เพื่อช่วยผู้ได้รับความเดือดร้อน จึงเกิดแนวความคิดที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนในพื้นที่ และได้จัดทำ "ตู้ธารน้ำใจ" ขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนได้มาหยิบจับสิ่งของแต่พอดี ส่วนผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาต่างเดินทางมาช่วยเติมเต็มตู้ต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี