กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร

07 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 1739

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 48 ให้แก่โรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในพื้นที่


            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 48 ให้แก่โรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมในพิธี

            สำหรับห้องสมุดอาเซียนมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ นิทรรศการประชาคมอาเซียน สื่อการเรียนการสอน จอภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ 

            ทั้งนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน สำหรับเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เด็กและเยาวชนคณาจารย์และชุมชนในพื้นที่


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร