จิตเวชนครพนม เปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแพทย์แผนไทยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

08 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 460

        วันที่ 8 มกราคม 2563 นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งเปิดตัวบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

        โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เห็นถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อการบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย อาทิ การนวดตัว นวดฝ่าเท้า การประคบสมุนไพร เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกที่มีความสนใจ ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ป่วยในที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งมีอาการที่ดีขึ้นแล้ว ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ที่มีอาการปวดไมเกรน และผู้ที่มีความเครียด พบว่าการนวดจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย สบายตัวและนอนหลับได้ดีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมไปถึงการบำบัดรักษาโรคจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยการประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การประชุมเชิงปฏิบัติการเวชกรรมไทยและการนวดในรูปแบบต่างๆ และการสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร 

        สำหรับผู้ที่สนใจรับบริการด้านแพทย์แผนไทย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โทร 0- 4253-9079 ในวันและเวลาราชการ#จิตเวชนครพนม #เปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกนก ยิบพิกุล

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.นครพนม