วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านพื้นฐานดิจิทัลและออนไลน์เบื้องต้น ยกระดับคุณภาพของนักศึกษา

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 1035

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy Intensive Course (ICDL Workforce Basics) การพัฒนาและสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล International Computer Driving License (ICDL) และมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้แก่นักศึกษา และดำเนินการสอบรับรองดิจิทัล 2 ระดับ คือ การสอบรับรองดิจิทัล ระดับ 1 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่จำเป็น (Computer and Online Basics) และการสอบรับรองดิจิทัล ระดับ 2 การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงาน (Aplication Basics) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

          ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า การพัฒนาและสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ เพื่อนำร่องในการพัฒนานักศึกษา จำนวน 100 คน ตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านพื้นฐานดิจิทัลและออนไลน์เบื้องต้น เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพในอนาคต โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับและพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้เป็น Digital Excellence Center ในระดับภูมิภาคต่อไป
#วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี #เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ #โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านพื้นฐานดิจิทัลและออนไลน์เบื้องต้น #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี