สพป.ยะลา 1 อบรมให้ความรู้ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน ศูนย์เครือข่ายดงตาล

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 267

สพป.ยะลา 1 อบรมให้ความรู้การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน ศูนย์เครือข่ายดงตาล

            วันนี้ (14 ธ.ค 62) นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน ศูนย์เครือข่ายดงตาล โดยมี นายยะมะลูดิน นิยาแม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรท้องถิ่นสู่ห้องเรียนและหลักสูตรระดับชั้นเรียน แก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูจากศูนย์เครือข่ายดงตาลเข้าร่วมจำนวน 95 คน ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา


#สพปยะลา1 #หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน #ศูนย์เครือข่ายดงตาล #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา