รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ อ.ศรีวิไล

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 226

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่อำเภอศรีวิไล


           วานนี้ (13 ธ.ค. 62) เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอศรีวิไล โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

            สำหรับการมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ในครั้งนี้มีราษฎรได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,326 ราย 1,459 แปลง เรื้อที่ 39,230.89 ไร่

            นอกจากนี้ ในเวลา 14.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และมอบเงินสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ#รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร #อำเภอศรีวิไล #จังหวัดบึงกาฬ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จตุรพร ผานาค

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.บึงกาฬ