รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่จังหวัดเชียงใหม่

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 507

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับนักเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

            ที่โรงแรมกรีนเลคเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดการอบรมและมอบนโยบายท่องเที่ยวโดยมีนายทวีศักดิ์ พาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กว่า 300 คน เข้าร่วม 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการที่จะพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจากสถิติที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากกว่า 38 ล้านคน ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือกลุ่ม F I T และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการรองรับนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น โดยภายในปี 2562 ให้มีจำนวน 600 แห่ง และในปี 2563 ให้มีถึง 1,500 แห่งทั่วประเทศ 

            ทั้งนี้ การเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโดยมีอัตราค่าบริการ และจัดให้มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร จึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน ที่ทุกบ้านทุกคนต้องทำเป็นประจำ 5 ประเด็น ได้แก่ ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะให้การท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #โครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี #จังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่