จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 316

จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 

            จังหวัดนครพนมกำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย  ในโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และโครงการสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีลเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่

            จังหวัดนครพนมจึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย  ในโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และโครงการสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน พุทธศักราช 2563 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. และทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน#จังหวัดนครพนม #สวดมนต์ข้ามปี #ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์