จังหวัดสงขลา ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน "ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์" ประจำปี 2563

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 300

จังหวัดสงขลา ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน "ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์" ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว แลเกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

          วันนี้ (13 ธ.ค. 62) ณ ห้องประชุมมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) นายบรรจง ร่มสงฆ์ รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน "ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์" ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอัญเชิญองค์พระ และองค์เทพเจ้า รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประทับเกี้ยว ตลอดเส้นทางที่เคลื่อนผ่าน มีชาวไทยเชื้อสายจีน และห้างร้านจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา และนำสิ่งของเซ่นไหว้สักการะขอพรจากองค์พระ องค์เทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว แลเกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

#จังหวัดสงขลา #ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา