ปลัดจังหวัดนครพนม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 141

            วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม#ปลัดจังหวัดนครพนม #โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์