หน่วยทหารพัฒนาภาค 2 ห่วงใยประชาชนประสบภัยหนาว ส่งมอบความอบอุ่นให้กับราษฎรตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 351

            วันนี้ (13 ธ.ค. 62) พลตรี ธวัชชัย ตะนุดิษย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 271 ผืน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กๆ ในหมู่บ้าน ที่กำลังประสบกับภัยหนาว ซึ่งบางครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยมีนายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ , พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , พันเอก ณพัฒน์ ปกป้อง รองเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , พันเอก ทองคำ ดาบพิมพ์จับ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , พันตำรวจโท ปรีชาพล บูรณพิทักษ์สันติ สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ และนายอำนวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ นำราษฎรในพื้นที่ร่วมรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

            พันตรี วิษรุติ บงค์บุตร ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ แบ่งเขตการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน 3,612 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 12,587 คน อยู่ในบริเวณที่ราบ ขณะนี้สภาพอากาศในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10 – 11 องศาเซลเซียส ประชาชนประสบภัยหนาว ขาดแคลนผ้าห่ม กันหนาวเป็นจำนวนมาก สำนักงานพัฒนาภาค 2 มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด และได้พิจารณาเลือกพื้นที่ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ แห่งนี้เป็นพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว ตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้มอบให้ทางองค์การบริหารส่วน ตำบลนาพู่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประชาชน ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียน ที่มีความขาดแคลนเครื่องกันหนาวเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

            ด้านพลตรี ธวัชชัย ตะนุดิษย์ กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพไทยไม่นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการและมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ภัยหนาวเบื้องต้น#หน่วยทหารพัฒนาภาค 2 #ภัยหนาว #มอบผ้าห่มกันหนาว #ตำบลนาพู่ #อำเภอเพ็ญ #จังหวัดอุดรธานี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี