การเคหะแห่งชาติ โชว์ศักยภาพที่ดินลำลูกกา คลอง 11 พร้อม พัฒนาให้เป็นโครงการที่อยู่อาศัย

16 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 286


    นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในหลากหลายพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีศักยภาพสูงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการได้อย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พื้นที่บริเวณอำเภอลำลูกกา (คลอง 11) 

     ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา โดยศักยภาพของที่ดินสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายการคมนาคมที่สำคัญได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟรังสิต รถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีเขียวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ที่มีแผนการก่อสร้างในอนาคตเช่นกัน รวมทั้งยังมีสถานที่แวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบและจุดแข็งของพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาให้เป็นโครงการที่อยู่อาศัยต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรวรรณ วงศาโรจน์

ผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว