การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทที่ปรึกษาฯรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟรางคู่ นครสวรรค์.-บ้านไผ่

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 4020

การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทที่ปรึกษาฯรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟรางคู่ นครสวรรค์.-บ้านไผ่


        ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทที่ปรึกษาโครงการรถไฟรางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก หลังเข้าศึกษาสำรวจรวบรวมข้อมูลและประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา แล้วนำไปประมวลผลโดยให้น้ำหนักด้านวิศวกรรม ร้อยละ 20 ด้านตอบแทนทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 40 และด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 40 ได้แนวทางที่เลือกเบื้องต้น ระยะทาง 304 กิโลเมตร มีสถานีทั้งสิ้น 15 สถานีทั้งสถานีขนาดกลาง ขนาดเล็กและที่หยุดรับผู้โดยสาร สามารถใช้ความเร็วได้ถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในส่วนของพื้นที่นครสวรรค์ระยะทาง ประมาณ 74 กิโลเมตร เริ่มจาก ตำบลหนองปลิง ขนานไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3002 ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี อำเภอท่าตะโกมีจุดเชื่อมโยงขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่อำเภอท่าตะโก 1 แห่ง และผ่านอำเภอไพศาลี ซึ่งต้องผ่าน ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว โดยผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในบึงบอระเพ็ด อัตราค่าเวนคืน การสร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสองฝั่งทางรถไฟที่เหมาะสม เป็น เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อไปวัน 13ธันวาคมที่ วิเชียรบุรีวันที่ 17 ธันวาคม ที่ขอนแก่น และวันที่ 18 ธันวาคม ที่ชัยภูมิตามลำดับ 

        สำหรับเส้นทางรถไฟรางคู่สายใหม่ช่วง นครสวรรค์- บ้านไผ่ เป็นส่วนต่อหนึ่งในสามช่วงของโครงการรถไฟรางคู่ ขนาด 1 เมตร แม่สอด-นครพนม โดยช่วงบ้านไผ่ – นครพนม อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวนคืนที่ดินเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนก่อสร้าง ช่วงแม่สอด-นครสวรรค์ ได้รับการศึกษา- สำรวจออกแบบแล้ว ส่วนช่วง นครสวรรค์ –บ้านไผ่ อยู่ระหว่างศึกษาสรุปเสนอการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและขออนุมัติการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน หลังจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี จึงจะไปสู่การออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน จัดจ้างก่อสร้าง รวมระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 9 ปี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.srt-nwpb.com    


#การรถไฟแห่งประเทศไทย #รถไฟรางคู่ นครสวรรค์.-บ้านไผ่ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สืบศักดิ์ นาครัตน์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.นครสวรรค์