แขวงทางหลวงราชบุรีประชาสัมพันธ์การปิดจุดกลับรถชั่วคราว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 272

            นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันจึงส่งผลให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ตลอดจนเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แขวงทางหลวงราชบุรีได้ดำเนินการนำแผงกั้นแบริเออร์ปิดจุดกลับรถ (U-Turn) ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จำนวน 5 แห่ง และทางหลวงหมายเลข 323 จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 7 วัน ดังนี้

            1.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.72+706 (หน้าวัดดอนกระเบื้อง) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.73+848 (หน้าสหกรณ์โคนมหนองโพ) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.71+342 (แยกหนองน้ำขาว)

            2.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.75+748 (หน้าโรงเรียนหนองโพวิทยาคม) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.78+323 (หน้าโรงงานสยามบรรจุภัณฑ์) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.74+579 (หน้าธนาคารกรุงเทพ)

            3.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.77+030 (หน้าวัดเตาอิฐ) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.78+323) (หน้าโรงงานสยามบรรจุภัณฑ์) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.74+579 (หน้าธนาคารกรุงเทพ)

            4.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.90+650 (บ้านท่ามะขาม) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.93+250 (หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.89+441 (แยกเจ็ดเสมียน)

            5.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.95+650 (หน้าโรงแรมโกเด้นซิตี้) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.96+250 (หน้าร้านบ้านและวัสดุภัณฑ์ ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.93+250 (หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี)

            6.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ กม.3+795 (หน้าอู่ซ่อมรถก้าวหน้า) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.1+965 (หน้าสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านโป่ง) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.6+000 (แยกหัวโป่ง)

            7.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ กม.4+771 (หน้าสำนักงานด่านชั่งบ้านโป่ง) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.1+965 (หน้าสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านโป่ง) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.6+000 (แยกหัวโป่ง)

            8.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ กม.15+950 (หน้าวัดโกสินารายณ์) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.14+600 (หน้าโรงงาน SCG) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.16+630 (หน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผล)

            ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้


#แขวงทางหลวงราชบุรี #ปิดจุดกลับรถชั่วคราว #ทางหลวงหมายเลข4(ถนนเพชรเกษม) #ทางหลวงหมายเลข323 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติมา แจ้งดอนไพร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี