จังหวัดปัตตานี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 355

          วานนี้ (11 ธ.ค. 62) ที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และพันธุ์หญ้า สำหรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

          ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีรายได้และชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นแรงจูงใจในการหาสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 300 ราย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และรับทราบถึงบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในบทบาทหน้าที่ของการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งปัจจุบันหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถจัดตั้งกลุ่มได้ 66 กลุ่ม มีสมาชิก 1,700 ราย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะมีสมาชิกรวมถึง 2,000 ราย ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน

          สิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา คือ การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ครบทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อได้ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จะตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ

          จากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิก และช่วยกันดำเนินงานตามโครงการไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมโค การติดตามลูกโคเกิด การรักษาโรค การจำหน่ายโค และการประกวดโคสายพันธุ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ต่อไป


#จังหวัดปัตตานี #หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา #วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธรรมนูญ คีรีนารถ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี