กระทรวงพาณิชย์” โชว์ประกันรายได้เพิ่มเงินในมือเกษตรกร ล่าสุด 1.69 ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์

11 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 326

        นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการประกันรายได้สินค้าที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 4 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถผลักดันโครงการได้ครบทุกตัวตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการทำให้สำเร็จภายในปี 2562 และหากรวมสินค้ายางพารา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ก็จะถือว่าโครงการประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิดที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้สามารถทำได้ครบทุกตัวแล้ว

        หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ มีเกษตรกรได้รับการโอนเงินส่วนต่างแล้วจากโครงการประกันรายได้พืชเกษตร 4 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง รวม 1,692,576 ครัวเรือน มีวงเงินที่จ่ายส่วนต่างชดเชยให้แก่เกษตรกรรวม 18,468 ล้านบาท แยกเป็นปาล์มน้ำมัน 543,543 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 2,596 ล้านบาท ข้าว 542,854 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 13,051 ล้านบาท ยางพารา 564,176 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 1,898 ล้านบาท และมันสำปะหลัง 42,003 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 924 ล้านบาทข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว