กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงิน Cash back เข้ากระเป๋า G-wallet 2 ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ งวดแรก วันที่ 15 ธันวาคมนี้

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 1936

        นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้”ที่ได้จ่ายเงินจากกระเป๋า G-Wallet 2 รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน จะได้รับเงินชดเชย หรือเงินคืน (Cash Back) งวดแรกในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ส่วนงวดที่ 2 เป็นรอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม จะได้รับเงินคืนวันที่ 15 มกราคม 2563 และงวดที่ 3 ซึ่งเป็นรอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 . 63 จะได้รับเงินคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเงินคืน (Cash Back) ได้กำหนดคืนตามเงื่อนไขของมาตรการ คือ ร้อยละ 15 สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และอีกร้อยละ 20 สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยผู้ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบยอดเงินคืนของตนเองได้ที่ app เป๋าตัง แล้วสามารถโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีของตนเองผ่าน Internet Banking ได้ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว