สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

26 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 326

          วันนี้ (26 พ.ย. 62) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นปรานประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องหยงหลิง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขอความร่วมมือจังหวัดมอบหมายสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดตรัง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทะเลจังหวัดขึ้น เพื่อประสานและดำเนินงานร่วมกันในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง ซึ่งตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดตรัง จำนวน 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1/2562

          สำหรับผลการดำเนินการตรวจบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ประจำปี 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ได้รับอนุมัติดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทะเลจังหวัดตรัง บูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล ตามคำสั่งที่ 865/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมาและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา เป้าหมายตรวจทั้งปี จำนวน 25 ลำต่อ 210 คน ได้ออกตรวจแรงงานโดยใช้เรือตรวจประมงทะเล 606 พร้อมเรือยาง 02 ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ณ น่านน้ำไทย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 จำนวน 7 ครั้ง จำนวนการตรวจเรือ 40 ลำ ลูกจ้าง 441 คน คนไทย 293 คน เมียนมา 129 คน กัมพูชา 19 คน

#สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง #ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดตรัง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง