จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และวัดวิชิตสังฆาราม แถลงข่าวการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม

07 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 459

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และวัดวิชิตสังฆาราม แถลงข่าวการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม

          วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร แห่งการปั้นบุคคลสำคัญของโลก และนายนาวี ถิ่นสาคู คณะกรรมการวัดวิชิตสังฆาราม หรือวัดควน ร่วมแถลงข่าวการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ ผู้ตั้งเมืองภูเก็ต โดยพระยาวิชิตสงคราม หรือ "ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต" เป็นชื่อเต็มว่า พระยาวิชิตสงคราม รามฤทธิเดช โลหเกษตรารักษ์ พิทักษสยาม รัฐสีมา มาตยานุชิต พิพิธภักดึ พิริยพาหะ จางวาง (วิเศษ) (ทัต รันดิลก ณ ภูเก็ต) หรือพระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (ทัต) เป็นบรรพบุรุษของตระกูลรัตนดิลก ณ ภูเก็ต และเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตสามรัชกาล คือ ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 3 ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ 4 และตันรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2392 ถึง 2421) เป็นบุตรของพระภูเก็ต (แก้ว) เจ้าเมืองภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่ 3 กับอำแดงแจ่ม ธิดาพระยาตะกั่วทุ่ง (ถิ่น) เป็นหลานปู่พระยาถลาง หรือพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม (เจิม) เจ้าเมืองถลาง (พ.ศ.2354 ถึง 2380)

          ทั้งนี้ เมื่อบิดาถึงแก่อนิจกรรม ปี พ.ศ.2392 ปลายสมัยรัชกาล 3 หลวงพิทักษ์ทวีป (ทัต) ได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นพระภูเก็ต เจ้าเมืองภูเก็ต แทนบิดา พระยาวิชิตสงครามฯ เป็นเจ้าเมืองที่มีความสามารถสูง เมื่อตั้งเมืองภูเก็ตใหม่ขึ้นในบริเวณรอบอ่าวทุ่งคา หรือตัวเมืองภูเก็ตปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยแหล่งแร่ตีบุก มีการประกอบกิจการเหมืองแร่ และการค้าในเมืองภูเก็ตที่เจริญเติบโตไปพร้อมกับการสร้างเมืองภูเก็ต โดยท่านได้ชักชวนให้กรมกรชาวจีน พ่อค้าชาวจีนที่มาจากเมืองจีน และจากกรุงเทพฯ มาทำเหมืองแร่ดีบุก ทำให้ตัวเมืองภูเก็ตสมัยนั้น มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการค้าขายกับต่างประเทศ และมีเงินภาษีส่งเข้าส่วนกลางเป็นจำนวนมากจ นเจ้าเมืองภูเก็ตได้รับศักดินา 10,000 ไร่ โดยเฉพาะที่ดินบริเวณเชิงเขาโต๊ะแซะ ซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งได้ใช้เป็นสถานที่สร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดภูเก็ต สถานที่ราชการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) และพระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตดิลก ณ ภูเก็ต) ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ.2421 สิริรวมอายุ 54 ปี

          สำหรับการจัดสร้างอนุสวยพระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) เป็นความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) และประชาชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ตั้งเมืองภูเก็ต ที่มีมา 170 ปี แล้ว โดยเงินในการดำเนินการก่อสร้างมาจากการทอกกฐินของวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) จะเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ลูกหลานชาวภูเก็ต และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงประติศาสตร์ภูเก็ต โดยประติมากร ผู้ปั้นรูปจำลองพระยาวิชิตสงครามฯ คือ อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร แห่งการปั้นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งเป็นประติมากรไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

          โดยผลงานชั้นเอกของ อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร แห่งการปั้นบุคคลสำคัญของโลก ที่ผ่านสายตาคนไทยคืองานประติมากรรมพระรูปเหมือน พระบาทสมเต็งพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแย้มพระสรวล ซึ่งได้เริ่มตันงานปั้นในสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น เคมบริดจ์ รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์สันติ มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมาสร้างผลงานประติมากรรมเหมือนจริง พระยาวิชิตสงครามฯ ให้กับชาวภูเก็ต โดยรูปปั้นเหมือนจริงพระยาวิชิตสงครามฯ เป็นรูปนั่งมีขนาดความสูง 2.55 เมตร กว้าง 1.99 เมตร ลึก 1.99 เมตร เป็นลิคอนบร็อนซ์ หรือสำริด โดยจะประดิษฐานบริเวณมุมหน้าวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ระหว่างถนนนริศรกับถนนเทศา ซึ่งเป็นวัดที่พระยาวิชิตสงครามฯ ได้สร้างมาพร้อมกับการตั้งเมืองภูเก็ต ซึ่งงบประมาณในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ฯ อยู่ที่ประมาณ 8.7 ล้านบาท โดยเป็นงานประติมากรรม 7.5 ล้านาท ซึ่งอาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร แห่งการปั้นบุคคลสำคัญของโลก ได้คิดราคาเพียงครึ่งเดียว เพื่อร่วมสืบสานประติศาสตร์เมืองภูเก็ตให้ประชาชนได้รับทราบ และงบประมาณในการสร้างฐานลานบริเวณอนุสาวรีย์ อีกประมาณ 1.2 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตาม สำหรับกำหนดการวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.09 น. ส่วนการประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงครามฯ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.09 น.#จังหวัดภูเก็ต #เทศบาลนครภูเก็ต #วัดวิชิตสังฆาราม #อนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นวพรรณ พรายพรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ภูเก็ต