เทศบาลเมืองเลยจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เลาะเลย คอนเสิร์ตอินดี้ ครั้งที่ 1 เพื่อโรงพยาบาลเลย สร้างตึก 10 ชั้น

11 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 345

            ที่บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เลาะเลย คอนเสริต์อินดี้ ครั้งที 1 เพื่อโรงพยาบาลเลย สร้างตึก 10 ชั้น 

            นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย กราบนิมนต์หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานอุปถัมภ์ ในจัดหาทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น เพื่อยกระดับการรักษาของโรงพยาบาลเลยให้เพียงพอและได้มาตรฐานสากล ประกอบกับครบรอบ 3 ปี ของถนนคนเดินเลาะเลย  

            เทศบาลเมืองเลย เทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับชมรมถนนคนเดินเลาะเลย วงฮันแน่ว สังกัดค่ายกีตาร์ เรคคอร์ด และศิลปินอินดี้จึงร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวของโรงพยาบาลเลยโดยมีกิจกรรม เดิน – วิ่ง และมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ปลอดแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ “เดิน – วิ่ง เลาะเลย คอนเสิร์ตอินดี้ ครั้งที่ 1 เพื่อโรงพยาบาลเลย” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนก่อสร้างตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลเลย เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตะหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 

            โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน กิจกรรมเดิน – วิ่ง ช่วงที่ 1 ณ  อำเภอเชียงคาน เริ่มต้นจากลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าครก เลียบลำน้ำโขง ถึงปั้ม ปตท.เชียงคาน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ณ  อำเภอเมืองเลย  เริ่มต้นจาก โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ผ่านโรงพยาบาลเลย ถึงลานกีฬา Loei Extreme มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ปลอดแอลกอฮอล์โดยศิลปินอินดี้ หลายค่าย นำโดยศิลปินไทเลย วงฮันแน่ว ค่ายกีตาร์เรคคอร์ด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย#เทศบาลเมืองเลย #เดิน – วิ่ง เลาะเลย คอนเสิร์ตอินดี้ #โรงพยาบาลเลย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนาพร ศาลาดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย