Contact Us ติดต่อเรา

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์    90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง10310 โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEBSITE :http://thainews.prd.go.th, WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com

ในกรณีที่ท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
map
logo

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ