จ.ลพบุรี เร่งสร้างวิทยากรเน็ตประชารัฐกว่า 1,000 คน ถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ 266 หมู่บ้าน 11 อำเภอที่ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง


4 ม.ค. 2561 | (770 ผู้เข้าชม ) |

นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ เน็ตประชารัฐ โดยบริษัท ทีโอที ได้ทำการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยัง 266 หมู่บ้าน 73 ตำบล 11 อำเภอ ตามเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งครู กศน.ที่ผ่านการอบรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ (ครู ก.) ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำชุมชนและตัวแทนหมู่บ้านที่ติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หมู่บ้านละ 4 คน รวมทั้งสิ้น1,064 คนในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างวิทยากรเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน หรือ ครู ข. ขยายผลสอนการใช้งานให้กับคนในหมู่บ้านของตนเอง โดยคาดว่าโครงการเน็ตประชารัฐจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านในเรื่องการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ การทำธุรกิจอี – คอมเมิร์ซ การทำตลาดออนไลน์ การค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น และในอนาคตจะมีการขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพ แจ้งพลาย ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี