จ.อุดรธานี เตรียมความพร้อมโครงการธงฟ้าประชารัฐ นำร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกัน


19 ก.ย. 2560 | (4627 ผู้เข้าชม ) |

ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีร้านค้าเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง จำนวน 192 ร้านค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 ราย โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี คลังจังหวัดอุดรธานี สรรพากรพื้นที่อุดรธานี และประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการฯ
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จำนวน 407 ร้านค้า และมีร้านค้าสมัครเพิ่มเติมในงานอีก จำนวน 46 ร้านค้า หลังจากนี้ ธนาคารจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตร ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และเปิดให้ร้านค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 148 รายการ จากบริษัทผู้ผลิต กว่า 68 บริษัทชั้นนำ มาจำหน่ายให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป นอกจากนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และธนาคารของรัฐ ทั้ง 3 แห่ง จะเริ่มแจกบัตรเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 ก.ย. 60 โดยประชาชนลงทะเบียนที่ใด ให้รับบัตร ณ สถานที่ดังกล่าว ต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติ ร้อยละ 15-20 มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ และได้รับสิทธิ์ในการติดตั้งเครื่องรูดบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยบัตรมีวงเงินค่าสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างภาครัฐอย่างต่อเนื่อง สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ก็สามารถสมัครเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 042-241287 ในวันและเวลาราชการโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ขณะที่ประชาชนชาวตำบลบ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี กล่าวว่า ตนมีร้านค้าภายในชุมชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด วัตถุดิบเพื่อการเกษตร และวัสดุก่อสร้าง โครงการธงฟ้าประชารัฐ จะช่วยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าโดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการนี้จะเกื้อกูลการค้าที่มีอยู่เดิมของตนได้ ตนจึงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แต่ยังไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการฯ จึงเข้ามารับฟังการชี้แจงในวันนี้ อย่างไรก็ตามตนพร้อมที่จะจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ แน่นอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี