สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | เลขาธิการ ก.พ. ย้ำการขยายอายุการทำงานของข้าราชการจาก 60 ปีเป็น 63 ปี เป็นข้อเสนอในแผนการปฏิรูปประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561