รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561 ในวันที่ 20-22 เม.ย. 2561 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.- 17 เม.ย. 2561 โทร. 02 463-4841

ขอให้นิติบุคคลเร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปี 2560 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570

กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 13 วันที่ 3-7 เม.ย.61 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี