รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และประชาชนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณกุศลบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตลอดเดือนธันวาคม 2560