จ.น่าน จัดขบวนแห่งานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี 2561 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ออมสิน แจ้งปิดระบบชั่วคราว วันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ทดสอบแผนสำรองข้อมูลและระบบ

กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 13 วันที่ 3-7 เม.ย.61 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี