องค์การสหประชาชาติ แจ้งผลการประกวดรางวัล United Nations Public service Awards ประจำปี 2017 ว่า เทศบาลต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟิก จากผลงานโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี

รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ขอเชิญประชาชนเที่ยวงาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญร่วมการประกวดเยาวชนนักพัฒนา The young developers มุ่งสู่ความรัก ความสามัคคีปรองดอง สนใจติดต่อ โทร.0-2539-8447 หรือ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com หรือ facebook โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

ขอเชิญชม "ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ " ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. พบกับศิลปินล้านนาชื่อดัง ดนตรีล้านนาร่วมสมัยผสมผสานดนตรีสากล ศิลปินรับเชิญและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่