นายกฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 4 กระทรวงหลัก เดินหน้าขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมาย เด็กไทยเติบโตใหญ่มีคุณภาพ ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ภายในปี 2564

กรมประชาสัมพันธ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เม.ย. 2560 ณ บูลโอ ริธึม แอนดืโบว์ล สาขาเอสพานาดรัชดา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเาก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2618-2323 ต่อ 1800 , 1803 , 1806-7,1822-3 โทรสาร.0-2618-7445

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างวินัยเคารพกฎจราจร ขับขี่ปลอดภัยและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง

ถนนเป็นทางสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิใช้อย่างเท่าเทียมกัน ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร มีมารยาทในการขับขี่และมีน้ำใจให้แก่กัน