รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

สนช. ขอเชิญชวนประชาชน จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม ร่วมสะท้อนปัญหาของพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ในโครงการ "สนช. พบประชาชน" ในวันที่ 24 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร และวันที่ 25 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับฟังปัญหาของประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม

ขอเชิญประชาชนเที่ยวงาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญร่วมการประกวดเยาวชนนักพัฒนา The young developers มุ่งสู่ความรัก ความสามัคคีปรองดอง สนใจติดต่อ โทร.0-2539-8447 หรือ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com หรือ facebook โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

ขอเชิญชม "ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ " ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. พบกับศิลปินล้านนาชื่อดัง ดนตรีล้านนาร่วมสมัยผสมผสานดนตรีสากล ศิลปินรับเชิญและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่