สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร แถลงปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น แผนพิทักษ์ประชา 61/4

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561