สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | จ.ชัยภูมิ ตั้งศูนย์แก้ปัญหาหนี้นอกระบบบูรณาการทุกหน่วยสร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561