สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | ผู้ว่าฯ อุดรธานี นำคณะมอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่ อ.กุดจับ ย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ใช้หอกระจายข่าว นำส่งข่าวสารสำคัญสู่ประชาชนในพื้นที่

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561