สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ตามคำสั่ง คสช. ที่ 51/2560 เพื่อแก้ไขปัญหาและความคืบหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดเลย

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561