ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดงาน "นัดพบแรงงาน" จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่ EEC ตามแนวทางประชารัฐ

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2561 ภาค 12.00 น.

สทนช. เฝ้าระวังปริมาณฝนช่วง 10 วันข้างหน้า โดยเฉพาะปลายเดือนกันยายน พร้อมเดินแผนการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง