รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กรมชลฯ ทยอยนำน้ำออกจากทุ่งบางระกำแล้ว ตั้งแต่ 1 พ.ย.60 วันละ 15 ล้านลบ.ม. ใช้ระยะเวลา 40 วัน จากนั้นจะคงเหลือน้ำไว้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ ธ.ค. นี้ ตามแผนบางระกำโมเดล 60

ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชม การแข่งม้าเที่ยวชิงถ้วย"พระยาประดิพัทธภูบาล" ปีที่ 41 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ระยะ 1,840 เมตร(46เส้น) ชิงเงินรางวัลม้าชนะ ที่1 700,000 ที่ 2 180,000 ที่ 3 120,000 ที่ 4 60,000 ที่ 5 30,000