ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.60 โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.60 ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-356-0887

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดงานพระราชพิธีถวายพระราชเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้ที่เว็ปไซต์ www.kingrama9.net และ Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปกราบแม่ โดยหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2354-7520 รายได้นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศ

ปลัดสำนักนายกฯ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความสามัคคี ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560