รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างวินัยเคารพกฎจราจร ขับขี่ปลอภัยและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง

ถนนเป็นทางสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิใช้อย่างเท่าเทียมกัน ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร มีมารยาทในการขับขี่และมีน้ำใจให้แก่กัน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. - 28 ก.พ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 202 6800 ต่อ 1518 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nci.go.th

จังหวัดพะเยาออกมาตรการ 60 อันตราย งดเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 16 เมษายน 2560 หากมีความจำเป็นต้องเผา ให้เผาช่วงก่อนหรือหลังช่วงมาตรการ 60 วันงดเผาเด็ดขาด โดยจะต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอ ก่อนดำเนินการ