ขอเชิญร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร วันที่ 26 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ประชาชนสามารถเดินทางมาขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ยังช่องทางที่ตนเองได้สมัครเอาไว้ แจ้งหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th และเว็บไซต์ของอีเพย์เม้นท์ www.epayment.go.th และช่องธนาคารรัฐที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 3 แห่ง เพื่อยืนยันการผ่านสิทธิ์

ขอเชิญประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.60

รัฐบาล เชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดงานพระราชพิธีถวายพระราชเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้ที่เว็ปไซต์ www.kingrama9.net และ Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต