สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | นายกรัฐมนตรี พอใจความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น พร้อมย้ำรัฐบาลไม่ทอดทิ้งผู้มีรายได้น้อย

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561