สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี ยืนยันหาดเจ้าสำราญไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตามปกติ

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561