สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | กกร.ชุมพร เสนอ 4 ประเด็นในการประชุม ครม.สัญจร ที่ชุมพร

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561