สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | นายกรัฐมนตรี หารือเอกอัครราชทูตฯไนจีเรีย ส่งเสริมความร่วมมือทุกมิติ โดยเฉพาะการเป็นประตูการค้าระหว่างกัน

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561