สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | เลขาธิการฯ ปปส. ระบุ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ กำหนดให้มีการผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือครอบครองกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คาดว่าจะนำเสนอ สนช. ให้ความเห็นชอบได้ภายในเดือนนี้

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561